наметка

 • 111плед — (фр. pлaid) одбранбен говор на адвокат пред суд. (анг. plaid) 1. коцкеста волнена наметка во вид на четвртесто парче ткаенина што ја носат планинците во Шкотска 2. голем дебел шал …

  Macedonian dictionary

 • 112плувијал — (лат. piuvialis) 1. наметка, мантил за дожд 2. одежда на католичките свештеници, слична на мантил, што ја носат при попладневните богослуженија и на некои други свечени црковни приредби …

  Macedonian dictionary

 • 113пончо — (шп. poncho) вид груба индијанска наметка што се состои од ткаена пола со отвор на средината низ кој се протина главата …

  Macedonian dictionary

 • 114ротонда — (итал. rotonda) 1. кружна или полукружна мала градба со купола 2. секоја зграда што е заокружена однатре или однадвор, особено прочуениот Пантеон во Рим 3. долга наметка без ракави …

  Macedonian dictionary

 • 115слипер — (анг. slipper) 1. лесна женска обувка, влечка 2. лесна наметка 3. греалка за нозе …

  Macedonian dictionary

 • 116тарнкапа — (гер. Tarnkappe) мит. кај старите Германи: волшебна наметка што го прави невидлив оној што ќе ја облече и му дава необична сила …

  Macedonian dictionary

 • 117тартан — (анг. tartan) 1. шкотска карирана волнена или свилена ткаенина (со мостри што се различни за секое племе) 2. шкотска наметка, плед. 1. модерен материјал за изградба на атлетски патеки еластичен, отпорен на атмосферски врнежи, не се лизга 2. назив …

  Macedonian dictionary

 • 118тога — (лат. toga) 1. горно алиште на полноправните граѓани во стар Рим (лат. toga virilis) наметка од волнена ткаенина што ја префрлале така што левата рака била во тогата како во преврска, а десната останувала сосем слободна тогата претекста (лат.… …

  Macedonian dictionary

 • 119тренчкот — (анг. trench coat) 1. првобитно: војничка наметка за дожд 2. вид горно палто …

  Macedonian dictionary

 • 120фереџе — (тур. ferace) облека кај муслиманките долга, широка наметка со мрежа што го покрива лицето …

  Macedonian dictionary